Användarvillkor

1. Godkännande av villkor

Din tillgång till och användning av Getflix ("tjänsten") som tillhandahålls av Digiport OU omfattas uteslutande av dessa villkor. Du kommer inte att använda tjänsten för något ändamål som är olagligt eller förbjudet enligt dessa villkor. Genom att använda tjänsten godkänner du helt de villkor och friskrivningar som finns i detta meddelande. Om du inte godkänner dessa regler och villkor måste du omedelbart sluta använda tjänsten.

2. Råd

Innehållet i Getflix webbplats och assosiated tjänst utgör inte råd och bör inte åberopas för att göra eller avstå från att fatta, något beslut.

3. Ändring av användning

Digiport OU förbehåller sig rätten att:

  • ändra eller tillfälligt eller permanent ta bort tjänsten eller någon del av den utan förvarning och du bekräftar att Digiports organisationsenhet inte ansvarar gentemot dig för någon sådan ändring eller borttagning, och
  • ändra dessa villkor när som helst, och din fortsatta användning av tjänsten efter eventuella ändringar ska anses vara ditt godkännande av en sådan ändring.

4. Återbetalningar

Digiport OU ger inte återbetalningar av "sinnesförändrare" skäl eller andra skäl eller problem utanför vår kontroll. Detta inkluderar, men är inte begränsat till:

  • ändringar som görs av tredjepartstjänster som hindrar tjänsten från att fungera.
  • ändringar som görs av nätverksleverantörer som hindrar tjänsten från att fungera.
  • enligt lag att ta bort stöd för specifika tjänster från tredje part eller stänga av hela eller delar av tjänsten.
  • kundens sinnesbyte.

Digiport OU ger en 14 dagars gratis testperiod för kunder att utvärdera Getflix-tjänsten innan de fattar något köpbeslut. Det är kundens ansvar att se till att tjänsten är lämplig för dem under den kostnadsfria provperioden, och innan du gör ett köp. Digiport OU kommer endast att ge återbetalningar:

  • för felaktiga avgifter såsom dubbla betalningar eller bedrägliga transaktioner, eller
  • efter eget gottfinnande av Digiport OU-ledningen.

Alla faktureringsfrågor, inklusive tvister, måste riktas till Getflix supportteam. För att säkerställa din integritet och säkerhet kan Digiports organisationsenhet inte svara på faktureringsfrågor som görs direkt eller offentligt (t.ex. via sociala medier).

Getflix webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser som kontrolleras och underhålls av andra. Varje länk till andra webbplatser är inte ett godkännande av sådana webbplatser och du bekräftar och samtycker till att vi inte är ansvariga för innehållet eller tillgängligheten av sådana webbplatser.

6.1.

All upphovsrätt, varumärken och alla andra immateriella rättigheter på webbplatsen och dess innehåll (inklusive utan begränsning webbdesign, text, grafik och all programvara och källkoder i samband med webbplatsen) ägs av eller licensieras till Digiport OU eller på annat sätt används av Digiport OU som tillåts enligt lag.

6.2.

Vid åtkomst till tjänsten godkänner du att du kommer att få tillgång till innehållet endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Inget av innehållet får laddas ner, kopieras, reproduceras, överföras, lagras, säljas eller distribueras utan föregående skriftligt medgivande från upphovsrättsinnehavaren.

7. Friskrivningar och ansvarsbegränsning

7.1.

Tjänsten tillhandahålls på ett as is- och as-villkor utan någon utfästelse eller godkännande och utan garanti av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier av tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, icke-intrång, kompatibilitet, säkerhet och noggrannhet.

7.2.

I den utsträckning det är tillåtet enligt lag, digiport OU kommer inte att vara ansvarig för någon indirekt eller följdförlust eller skada oavsett (inklusive utan begränsning förlust av verksamhet, möjlighet, data, vinst) som uppstår ur eller i samband med användningen av tjänsten.

7.3.

Digiport OU lämnar inga garantier för att tjänstens funktionalitet kommer att vara oavbruten eller felfri, att fel kommer att korrigeras eller att tjänsten eller servrarna som gör den tillgänglig är fria från virus eller något annat som kan vara skadligt eller destruktivt.

7.4.

Ingenting i dessa villkor ska tolkas så att Duiport OU:s ansvar för dödsfall eller personskada utesluts eller begränsas till följd av Digiports eller dess anställdas eller agenters vårdslöshet.

8. Rätt att avbryta eller vägra service

Digiport OU förbehåller sig rätten att, utan återbetalning, avbryta en kunds tjänst och stänga sitt konto eller vägra service för olämpligt beteende som bestäms av Digiport OU-hantering, efter eget gottfinnande. Detta inkluderar, men är inte begränsat till:

  • avsiktligt missbruk av vår tjänst, inklusive sådana aktiviteter som hackning eller användning av våra system för att utföra dos eller ddos-attacker.
  • kränkande, nedsättande eller aggressivt beteende mot någon medlem av Digiport OU-personal eller andra Digiport OU-kunder.

9. Gottgörelse

Du samtycker till att gottgöra och hålla Digiport OU och dess anställda och agenter skadeslösa från och mot alla skulder, juridiska avgifter, skador, förluster, kostnader och andra kostnader i samband med eventuella anspråk eller talan mot Digiport OU till följd av brott mot dig av dessa villkor eller andra skulder som uppstår till följd av din användning av tjänsten.

10. Avgångsvederlag

Om något av dessa villkor bör fastställas vara ogiltigt, olagligt eller ogenomförbart av någon anledning av någon behörig domstol, ska ett sådant villkor avsträngas och de återstående villkoren ska överleva och förbli i sin helhet kraft och verkan och fortsätter att vara bindande och verkställbar.

11. GÄLLANDE lag

Detta avtal skall i alla avseenden regleras och tolkas i enlighet med lagarna i provinsen Ontario och lagarna i Kanada som är tillämpliga på detta.

12. Kontakta oss

Om du har några frågor om dessa användarvillkor, praxis på denna webbplats, eller dina kontakter med denna webbplats, vänligen kontakta oss.

Detta dokument uppdaterades senast i augusti 2014.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats ger du ditt samtycke till att cookies används. För mer information, inklusive hur du kan ändra dina preferenser, läs vår sekretesspolicy.